Særvilkår for betabrukere

Sist oppdatert: 27.04.2023


Vi tilbyr enkelte brukere av våre Tjenester å være betabrukere. Som betabruker vil du bli eksponert for ny funksjonalitet tidligere enn andre kunder. For å bli betabruker vil vi kreve et eget samtykke som gir oss adgang til å kontakte deg ifm. utvikling av nye tjenester, få tilbakemelding på eksisterende tjenester og generelt ifm. brukertesting. Du bestemmer selv i hvilken grad du ønsker å bidra og Elekt har ingen forpliktelse til hvor mye eller hvorvidt du blir kontaktet. Dersom du har blitt en betabruker, kan vi til enhver tid trekke tilbake din rolle som betabruker.


Som betabruker forplikter du deg til å holde informasjon du mottar om ny funksjonalitet konfidensielt, frem til den er tilgjengelig for andre brukere.