Hvilke strømavtaler finns det?

De tre mest vanlige strømavtalene i Norge er spotavtale/innkjøpspris, variabelavtale og fastpris. Disse avtalene har èn ting til felles: et fastbeløp. Fastbeløpet er en fast abonnementskostnad per måned. Fastbeløpet skal være opplyst for alle strømtilbud som har det, og det vanligst er at selskapene tar 39,- per måned. Dette dekker kostnader til systemer, lønn og andre utgifter.

Spotpris/Innkjøpspris

En strømavtale som hele tiden følger markedsprisen på strøm. Strømprisen fastsettes som sagt på kraftbørsen Nordpool og varierer hver time gjennom døgnet. I tillegg til et fastbeløp (abonnementskostnad) og spotprisen fra Nordpool, må kunden betale et påslag. Påslaget er et pristillegg som kraftleverandørene tar i tillegg til spotprisen fra Nordpool. Påslag oppgis som regel som et beløp i øre per kWt.

Spotpris/Innkjøpsprisavtale har over tid vært billigst de siste 10 årene og er den strømavtalen som Forbrukerrådet anbefaler.
Fastprisavtale

En strømavtale med fast kilowattpris over en periode, vanligvis ett, to eller tre år.

Fastprisavtale gir kunden fordelen av å ha en forutsigbar strømregning, som er en fordel dersom man ikke tåler svingninger i strømprisen. Kunden må regne med at han i gjennomsnitt vil ha betalt mer for strømmen enn han ville med en strømavtale som fulgte utviklingen i markedet. I tidsperioden som gjelder for avtalen har kunden bindingstid, og kan ikke bytte leverandør uten å måtte "kjøpe" seg ut av kontrakten. Dette kostnaden kalles bruddgebyr.

Variabel strømavtale

Innebærer at prisen kunden betaler er fastsatt basert på utviklingen i kraftmarkedet.​​ Prisendringer må offentliggjøres av selskapet 14 dager før de trer i kraft. Variabel strømavtale er som regel dyrere enn spotpris over tid og flere advarer mot slike avtaler.

Sjekk hva som lønner seg for deg!

Prøv fakturaroboten og se om du kunne spart penger på å bytte strømavtale!

Sammenlign avtalen din