Ny nettleiemodell

Ny nettleiemodell tredde i kraft fra 1.juli 2022. Målet er å utnytte kapasiteten i det eksisterende strømnettet enda bedre. Det betyr at det blir lurt å tenke på hvordan du bruker strøm.


Den nye nettleiemodellen skal belønne strømbrukere som bruker lite strøm samtidig, og tilsvarende vil det bli noe dyrere å bruke mye strøm samtidig.

De aller fleste privatkunder vil betale omtrent det samme som tidligere uten å endre vanene sine, men om man for eksempel lader elbilen hjemme (eller har noe som krever mye strøm i hjemmet sitt), så bør man være oppmerksom på forbruksvanene sine.


I tidligere nettleiemodell betaler privatkunder et likt fastbeløp i året, offentlige avgifter, og i tillegg et energiledd (kWh) etter hvor mye strøm som brukes totalt.


Nettleien består nå i all hovedsak av to deler.

  • Kapasitetsledd (også kalt effektledd, tidligere fastledd).
  • Energiledd (likt som tidligere)


I ny nettleiemodell er fastleddet byttet ut med et effektbasert ledd, som også kalles kapasitetsledd. Kapasitetsleddet beregnes basert på snittet av de tre høyeste toppene dine forrige måned (hvor du brukte mest strøm samtidig). Snittet av disse vil bestemme hvor dyrt kapasitetsleddet ditt blir denne måneden. I tillegg har leddet ulik pris på dag og natt.

Endringen av nettleiemodellen innebærer en omfordeling av kostnader mellom ulike kundegrupper og nettselskapet tjener ikke mer som følge av innføringen av ny nettleiemodell.

Det enkleste du kan gjøre for å holde nettleien lavest mulig er:


  • Ikke sett på alle strømkrevende apparater samtidig. Unngå å vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig.
  • Fordel strømforbruket utover dagen, ettermiddagen og kvelden. Samtidig er det viktig å huske at vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel ikke bør være påslått på tidspunkter det ikke er folk hjemme eller når folk sover. Sikkerhet kommer alltid først.
  • Lad elbilen om natten og lad så sakte du kan. Her bør du også følge rådene til «Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap» for sikker lading av elbilen: https://www.sikkerhverdag.no/strom/el-produkter/trygg-lading-av-elbil/


Er du nysgjerrig på hvordan den nye nettleiemodellen slår ut for deg så finner du prislister og priseksempler på din netteiers nettside.