Hva avgjør prisen på strøm?

Prisen på strøm avhenger av en rekke faktorer, deriblant tilbud, etterspørsel, vær og vind🌦

Kort oppsummert

Strømprisen varierer fra time til time, avhengig av tilbud fra strømprodusenter og etterspørsel fra oss forbrukere. Er det lite nedbør og vind en periode vil tilbudet gå ned og dermed prisen opp. Det samme skjer med prisen dersom vi forbrukere, husholdninger eller bedrifter, begynner å bruke mer strøm.

Hvordan settes strømprisen og hvordan fungerer det?

Det er strømbørsen NordPool som fastsetter strømprisene hver dag basert på tilbudet og etterspørselen på strøm. For å gjøre det rettferdig må alle som produserer strøm selge strømmen til børsen, mens alle strømselskapene kjøper strøm fra børsen. De betaler samme pris på børsen som sine konkurrenter, og selger den videre til forbrukere. Nettselskaper har kun ansvar for å transportere strøm. For dette betaler man nettleie.

Sjekk spotpris for ditt område

Når er det billigst strøm?

Billig strømpris får vi i perioder med normalt forbruk men mye nedbør, fordi mesteparten av krafta som produseres i Norge er vannkraft. Strømmen er også vanligvis billigst på natten for da er forbruket lavt.

Hva er strømprisen i Norge?

Strømprisene i Norge varierer med årstidene, tilgangen på regn som kan skape vannkraft, og hvor man bor i landet. Strømprisen kan ligge nede i 15-30 øre per kilowattime i perioder med billig strøm, eller over èn krone i perioder med spesielt høye priser. Strømprisen kan også variere mellom landsdelene, da det er forskjell på hvor mye kraft som produseres i de forskjellige delene av landet.

Har jeg en god strømavtale?

Siden strømmen bestemmes av tilbud og etterspørsel i markedet, og prisen fra NordPool er lik for alle strømselskaper er dette et spørsmål uten et godt svar. Enkelte strømleverandører kan ha lokketilbud i perioder, der de selger strøm med tap. Dette gjør de imidlertid ikke over lengre tid, og kunder må som oftest belage seg på å betale mer enn normalt for strømmen når tilbudsperioden er over.

Elekt har toppet listene over beste omtalte strømselskap på bytt.no.

Lurer du på om du har en god eller dårlig strømavtale i dag - og se om du betaler over spotpris?

Kontroller din strømavtale